وب سایت گالری لوستر صالحی

مس سیانوری

مس سیانوری

قاعدتاً مس به عنوان اولین پوشش از طریق الکترولیت سیانور انجام می پذیرد – با ویژگی ای که عدم خوردگی سطح فلز پایه و یا پوشش دهی جابجایی را نداشته باشد، رسوب چسبنده ای را ایجاد می نماید که این لایه سطح قطعه(سرب خشک) را در مرحله بعدی در مقابل مواد خورنده محافظت می نماید، لذا در چنین شرایطی با درجه PH پایین و سیانور آزاد بالا نسبت به یون م باید کار شود.از طرفی روش‌های مختلفی به عنوان جایگزین الکترولیت سیانوری در محدوده آزمایش عرضه گردیده ولی نتوانست مناسب باشند زیرا این روش ها مطمئناً قطعه را در مقابل واکنش شیمیایی (پوشش تبادلی) محافظت نمی کرد به همین دلیل این نوع ترکیبات با عدم چسبندگی لایه م و ایجاد حباب در پوشش، کارایی لازم را عملاً ندارند

EN/FA